Ζητείται τεχνικός για τηλεφωνική εξυπηρέτηση
    Ενημέρωση: 14-11-2016

     H RAKSON A.E. ζητά τεχνικό για τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Ηλικία έως 35 ετών. Εμπειρία σε υποστήριξη cctv-συναγερμού.

    Άριστη γνώση Αγγλικών και προγραμμάτων Office.

    Πτυχίο Ηλεκτρονικού ΑΕΙ – ΤΕΙ.

    Βιογραφικό  : info@rakson.gr FAX : 210 940 9327 ΤΗΛ: 210 940 4000