Η Novo Technologies προσλαμβάνει τεχνικό, συστημάτων ασφαλείας
    Ενημέρωση: 03-05-2017

    « Η Novo Technologies (www.novo.gr),  προσλαμβάνει τεχνικό, συστημάτων ασφαλείας. Απαραίτητη εμπειρία σε συστήματα καταγραφής, CCTV, επιθυμητή εμπειρία σε συναγερμούς, access control.  Αγγλικά, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα. Καλές αποδοχές,  ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές. jobs@novo.gr»