Αρχική | Αρθρογραφία | Συνεντεύξεις
  Η αρμονική λειτουργία της Φυσικής και Στατικής ασφάλειας μεγιστοποιεί το βαθμό ασφάλειας
  Τεύχος: 68, ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

  Το νέο περιβάλλον των κινδύνων και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ασφάλειας αποτέλεσαν τα βασικά σημεία της συνέντευξης που μας παραχώρηση η Έλλη Νικολαΐδη, Managing Director της Ilarchos Security Services

  Συνέντευξη με την Έλλη Νικολαΐδη

  Managing Director της Ilarchos Security Services

   

   

   

  Κύρια Νικολαΐδη, μπορείτε να μας αναφέρετε συνοπτικά πως έχει διαμορφωθεί σήμερα το τοπίο στην αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας στη Κύπρο; Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις των πελατών και με ποιο τρόπο οφείλει να ανταποκριθεί ο κλάδος στο νέο περιβάλλον;

  Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η αύξηση της εγκληματικότητας, έχουν καταστήσει απαραίτητη την παροχή αξιόπιστων λύσεων ασφάλειας, με στόχο την προστασία της ζωής και των περιουσιακών στοιχείων, από κακόβουλες ενέργειες ή άλλου είδους τεχνητές ή φυσικές καταστροφές. Στο περιβάλλον της αγοράς, οι επιχειρήσεις κρίνονται από την ικανότητα τους να λειτουργούν και να παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους κάτω από ομαλές συνθήκες, αλλά και κάτω από κρίση. Οι κλοπές, η απώλεια δεδομένων, η πυρκαγιά, ο σεισμός, οι τρομοκρατικές ενέργειες και τα ατυχήματα, είναι συμβάντα τα οποία μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια ζωής, υποδομών και μείωση της εικόνας και της φήμης της επιχείρησης.

  Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων σε μια επιχείρηση, τη βοηθά ώστε να είναι προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση ενός απρόβλεπτου περιστατικού.

  Ποια είναι λοιπόν η πρακτική και η φιλοσοφία που εφαρμόζει  η  ILARCHOS SECURITY SERVICES προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σύγχρονες απαιτήσεις στο τομέα της ασφάλειας;

  Οι εταιρικές αρχές της ILARCHOS SECURITY SERVICES αποτελούν ένα από τα βασικά κλειδιά της επιτυχίας μας, καθότι καθορίζουν την εταιρική κουλτούρα και καθοδηγούν την συμπεριφορά μας απέναντι στους συναδέλφους, πελάτες και λοιπούς συνεργάτες.  

  Η ειλικρίνεια , αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η λειτουργία της ILARCHOS SECURITY SERVICES . Είναι ο πρωταρχικός παράγοντας στη σχέση μας με τον πελάτη και αποτελεί κομβικό σημείο για την επίτευξη άριστων και μακροχρόνιων συνεργασιών. Η ειλικρίνεια και ο σεβασμός σε όλες μας τις συμφωνίες είναι οι βασικές αξίες που μας ενώνουν, όποια καθήκοντα και αν έχουμε, όποια και αν είναι η γλώσσα και τα έθιμά μας.

  Το επιχειρηματικό πνεύμα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίησή τους αποτελεί σημαντικό μέρος της κουλτούρας μας, αποδεικνύοντας στους πελάτες μας καθημερινά ότι επιθυμούμε να συνεισφέρουμε στις επιτυχίες τους.

  Η υπευθυνότητα αγγίζει όλα τα επίπεδα της συνεργασίας μας με τους πελάτες, τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες μας και κυρίως τη δουλειά μας. Γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατο να αποφύγουμε τα λάθη. Είμαστε όμως συγκεντρωμένοι στο να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες.

  Η ILARCHOS SECURITY SERVICES είναι πιστοποιημένη με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008  από το 2010. Σήμερα η ILARCHOS SECURITY SERVICES διαθέτει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες . Στόχος μας, είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας μέσω παροχής υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα επίπεδα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, διαφύλαξης απόρρητων πληροφοριών του πελάτη με σεβασμό, ενδελεχούς ελέγχου τυχών παραπόνων ώστε να αποτελούν πολύτιμη συμβολή στη διαρκή εξασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και αξιολόγησης της επιλογής και προμήθειας των προϊόντων και υπηρεσιών σε συνάρτηση με τα ακόλουθα κριτήρια: Ποιότητα, Οικονομία, Ηθική, Περιβάλλον και Ανθρώπινο Δυναμικό

  Αν θέλαμε να εστιάσουμε περισσότερο σε κάποια από τις υπηρεσίες που προσφέρετε, ποια θα ήταν αυτή και για ποιο λόγο;

  Η αποστολή μας ως Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας είναι να καταστείλει τις ανησυχίες των πελατών της σχετικά με το βαθμό ασφαλείας σε σημαντικά έργα όπως είναι η Φύλαξη Συνεδριακών Κέντρων και Φύλαξη μεγάλων συναυλιακών χώρων. Τα κλειδιά της επιτυχίας της στον τομέα φύλαξης συνεδριακών κέντρων είναι να ακούμε προσεκτικά τις ανησυχίες και τους στόχους των πελατών μας, να γνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς ο πελάτης δεν γνωρίζει καθώς και να παραθέτουμε και να επιδεικνύουμε, την εκπαίδευση των στελεχών μας η οποία διατηρείται και αναπτύσσεται σε καθημερινή βάση αλλά και τις πιστοποιήσεις της ίδιας της εταιρείας. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάπτυξη και η διαχείριση του σχεδίου ασφαλείας του συνεδριακού κέντρου αλλά και η διασφάλιση της άρτιας εκπαίδευσης, της σωστής συμπεριφοράς που αρμόζει σε τέτοιες περιστάσεις, των ενιαίων προτύπων, του επαγγελματισμού και την τήρηση των νομικών απαιτήσεων όλου του διαθέσιμου προσωπικού που θα αναλάβει την ασφάλεια του χώρου.

  Οι ευθύνες μας ως Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας για την φύλαξη μεγάλων συναυλιακών χώρων είναι η ασφάλεια του πλήθους και των εγκαταστάσεων, ειδικά αν αυτές είναι σε περιοχή μη ασφαλείς, με αυξημένη εγκληματικότητα, η ασφάλεια του χώρου στάθμευσης, αν ο συναυλιακός χώρος διαθέτει. Η ιδιωτικότητα αλλά και η ασφάλεια των διάσημων μουσικών ή εκτελεστών είναι επίσης μια σημαντική ευθύνη όπως και η διαχείριση του πλήθους και η φύλαξη χώρων που δεν δύναται να εισέρχεται μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και η ασφάλεια των εκδοτηρίων εισιτηρίων

  Συμπερασματικά, λοιπόν, η μεγιστοποίηση του προσδοκώμενου βαθμού ασφάλειας στη σύγχρονη πραγματικότητα, είναι ρητά συνυφασμένη με την αρμονική λειτουργία της Φυσικής και Στατικής ασφάλειας.

  Το προσωπικό μιας εταιρίας υπηρεσιών ασφάλειας είναι ο καθρέπτης της εταιρίας. Πως εσείς διαχειρίζεστε το θέμα της επιλογής αλλά και εκπαίδευσης του προσωπικού σας

  Για την επιλογή του προσωπικού, η εταιρεία μας έχει καθορίσει αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την πρόσληψη όπως η άριστη νοητική ικανότητα και φυσική κατάσταση, το καθαρό ποινικό μητρώο, η άριστη εξωτερική εμφάνιση και η ικανοποιητική μόρφωση ανάλογα με τη θέση.

  Για την Εταιρεία μας, δεν είναι αρκετό να λέμε απλά ότι παρέχουμε ασφάλεια, αλλά προσπαθούμε να είμαστε σωστά οργανωμένοι και να έχουμε το προσωπικό μας κατάλληλα εκπαιδευμένο καθόσον δίνουμε τεράστια σημασία στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Έτσι με γνώμονα μας τα πιο πάνω, το προσωπικό μας μετά την επιλογή εκπαιδεύεται σε θέματα φύλαξης και ασφάλειας, θέματα συμπεριφοράς, καθώς επίσης και στον χειρισμό πυροσβεστικών μέσων και Πρώτων Βοηθειών. Η εκπαίδευση τους συνεχίζεται στον χειρισμό των διατιθεμένων ηλεκτρονικών και άλλων μέσων, για να είναι ικανοί να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους και να ικανοποιούν στο ακέραιο τις απαιτήσεις ασφαλείας των πελατών μας.

  Όλοι οι Φύλακες που διαθέτει η Εταιρεία μας κατέχουν την Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος βάση του Νόμου Αριθμός 125(Ι)2007 από τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου.

  Αρχή Σελίδας

  Σχετική Αρθρογραφία Συνεντεύξεις
  Δημοφιλέστερα Άρθρα Συνεντεύξεις