Αρχική | Αρθρογραφία | CCTV
  Μετάβαση από αναλογικές σε IP κάμερες
  Τεύχος: 23, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009
  Η μετάβαση από μια αναλογική πλατφόρμα επιτήρησης σε ένα σύστημα που υιοθετεί την τεχνολογία IP, απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη μια σειρά από παραμέτρους και να πραγματοποιείται μια σειρά ενεργειών προκειμένου η εφαρμογή να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποδοτική και λειτουργική.

  Με την εξέλιξη και σύγκλιση των τεχνολογιών στο χώρο των συστημάτων CCTV, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, πολλοί Οργανισμοί και πολλές επιχειρήσεις εξετάζουν τη μετατροπή του κλασικού συστήματος CCTV που διαθέτουν σε ένα ψηφιακό σύστημα IP-CCTV. Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε τα σημεία εκείνα στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετατροπή από το ένα σύστημα στο άλλο, ώστε να υπάρχει όφελος από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η νέα τεχνολογία.

  ... περισσότερα στο περιοδικό Security Manager

  Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στα άρθρα του περιοδικού SECURITY MANAGER
  πρέπει να συνδεθείτε ώς Συνδρομητής στον τομέα Ελεύθερης Πρόσβασης.
  Σχετική Αρθρογραφία CCTV
  Δημοφιλέστερα Άρθρα CCTV