Αρχική | Αρθρογραφία | Case study
  Ολοκληρωμένη λύση ελέγχου πρόσβασης σε επαγγελματικό περιβάλλον
  Τεύχος: 25, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
  Η εταιρεία TAB Systems διαθέτοντας τη λύση Smarti ® παρέχει μια κορυφαία λύση ελέγχου πρόσβασης που ταυτοποιεί πρόσωπα με βάση την αναγνώριση διάφορων βιομετρικών παραμέτρων. Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα ολοκληρωμένο σύστημα access control αποσκοπεί στον έλεγχο πρόσβασης σε χώρους αλλά και σε πληροφορίες με βάση την πιστοποίηση της ταυτότητας ενός ατόμου.

  Ειδικότερα τα Βιομετρικά Συστήματα αποτελούν συστήματα προηγμένης τεχνολογίας για ταυτοποίηση ενός ατόμου, αναλύοντας τα μοναδικά βιομετρικά τους χαρακτηριστικά, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, το χέρι, η γεωμετρία παλάμης, ο αμφιβληστροειδής, η ίριδα και τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα δείγματα φωνής ή ακόμα και το βάδισμα.

  Η εταιρεία TAB Systems διαθέτοντας τη λύση Smarti R παρέχει μια κορυφαία λύση ελέγχου πρόσβασης που ταυτοποιεί πρόσωπα με βάση την αναγνώριση διάφορων βιομετρικών παραμέτρων, όπως πρόσωπο και φωνή. Οι βιομετρικές πληροφορίες για ένα άτομο αποθηκεύονται και κωδικοποιούνται σε μια βάση δεδομένων, η οποία μπορεί να διατηρηθεί με ασφάλεια στην κεντρική μονάδα ή σε κάποιον εξαρχής καθορισμένο διακομιστή. Με αυτόν τον τρόπο τα βιομετρικά πρότυπα δεν μπορεί να χαθούν, κλαπούν, καταστραφούν, υπεξαιρεθούν ή να δανειστούν σε κάποιον άλλον, όπως π.χ. δελτία ταυτότητας, κωδικοί PIN, κωδικοί πρόσβασης κ.λπ.
  Η λύση Smarti συνιστά ένα ολοκληρωμένο σύστημα που ελέγχει την ώρα πρόσβασης και την παρουσία κάποιου με πολλά πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως: ενδοσυνεννόηση video, video-τηλέφωνο, εξωτερική I/O συσκευή ελέγχου και παρακολούθησης.

  Η βασική εφαρμογή
  Σε ένα κτήριο γραφείων με πολλές επιχειρήσεις, δύο γειτονικές εταιρείες έχουν αποφασίσει ότι χρειάζονται μία λύση ελέγχου πρόσβασης. Μία από τις δύο εταιρείες θέλει να χρησιμοποιήσει τη λύση τόσο για τον έλεγχο παρουσίας όσο και ως λογισμικό καταγραφής της διάρκειας παρουσίας των υπαλλήλων. Η κεντρική μονάδα smarti αποφασίστηκε να εγκατασταθεί στον τοίχο, μεταξύ των εισόδων στα γραφεία των δύο εταιρειών. Πάνω από τη μονάδα είναι τοποθετημένο ένα φως, που συνδεόταν με ανιχνευτή κίνησης της μονάδας. Οι ηλεκτρονικές κλειδαριές βρίσκονται στις πόρτες των γραφείων και συνδέθηκαν με την κεντρική μονάδα της smarti. Η τοπολογία του συστήματος αναπαριστάται στην εικόνα 1.

  Οι εγγεγραμμένοι χρήστες λοιπόν, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

  • Η εταιρεία Α
  • Η εταιρεία Β

  Για την εταιρεία Α που χρησιμοποιούσε τόσο τον έλεγχο της πρόσβασης όσο και χρονικής καταγραφής, το σύστημα είχε ρυθμιστεί έτσι ώστε να εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης τα ακόλουθα κουμπιά:

  • Start of work: ξεκλειδώνει την πόρτα και καταγράφει τη χρονική στιγμή που ο υπάλληλος μπήκε για να εργαστεί.
  • End of work: Καταγραφή της ώρας που ο υπάλληλος τελείωσε την εργασία του.
  • Go to lunch: Καταγραφή της ώρας που το άτομο πήγε για φαγητό.
  • Come from lunch: Καταγράφει την ώρα επιστροφής του υπαλλήλου από το μεσημεριανό φαγητό.
  • Business check in: Καταγραφή ώρας εισόδου για δουλειά.
  • Business check out: Καταγραφή ώρας εξόδου από εργασία.
  • Open door: Ξεκλειδώνει την πόρτα της Εταιρείας Α.

  Η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και του συστήματος smarti γίνεται με μία έγχρωμη οθόνη αφής (εικόνα 2).

  Όλα τα γεγονότα παρακολουθούνται βάσει καταγραφής με φωτογραφίες, καταγράφονται και αρχειοθετούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα για τη δημιουργία reports.Οι υπάλληλοι της εταιρείας Β οι οποίοι χρησιμοποιούν μόνο τον έλεγχο της πρόσβασης, είχαν μόνο ένα κουμπί διαθέσιμο για να τους επιτρέπεται η πρόσβαση και αυτό ήταν:

  • Ανοικτή πόρτα: Που ανοίγει την πόρτα στην Εταιρεία Β.

  Όλοι οι επισκέπτες που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δύο κουμπιά που ήταν πάντα διαθέσιμα στο πάνω μέρος της οθόνης:

  • BELL: Ξεκινά το βίντεο ενδοεπικοινωνίας.
  • Video message: Ενεργοποίηση της λειτουργίας video message.

  Με τη χρήση της μονάδας της smarti και οι δύο εταιρείες εκπλήρωσαν πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις, κατά τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικό. Οι επισκέπτες μπορούσαν πλέον να επικοινωνούν με τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών με ένα φιλικό, απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

  Ένα πιο σύνθετο σενάριο
  Η πιο πάνω λύση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μία πιο σύνθετη μορφή της, ακόμα και αν η μία από τις δύο εταιρείες επιθυμούσε να εισάγει ένα βιομετρικό σύστημα για τον έλεγχο και την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της ή σε κάποιο server room της. Θα μπορούσε δηλαδή η μία εταιρεία να έχει ανεξάρτητη είσοδο στα γραφεία της, τα οποία βρίσκονται σε ένα μεγάλο εταιρικό κτίριο όπου θα υπήρχε ένας διάδρομος που να καταλήγει σε δύο πόρτες. Η μία πόρτα να οδηγεί στο γραφείο του γραμματέα και τη διαχείριση και η άλλη στα γραφεία και το server room (εικόνα 3).

  Ας πούμε ότι η εταιρεία θα ήθελε να εφαρμόσει έλεγχο πρόσβασης:

  • Στην κύρια είσοδο, όπου η πρόσβαση θα επιτρέπεται σε όλους τους εργαζόμενους και με μια μορφή video ενδοεπικοινωνίας θα καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τους επισκέπτες και η όποια καταγραφή στοιχείων.
  • Στην είσοδο του γραμματέα και των γραφείων της διοίκησης, όπου μόνο η διοίκηση και η γραμματεία θα έχουν πρόσβαση.
  • Σε άλλα γραφεία όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση- εποπτεία.
  • Στην αίθουσα server room, όπου μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα έχει πρόσβαση.

  Η λύση για την εταιρεία θα μπορούσε και πάλι να είναι το σύστημα της smarti. Η κύρια μονάδα θα μπορούσε να εγκατασταθεί στην κύρια είσοδο, κάτω από την οποία να υπάρχει μία μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων που να συνδέεται με την κεντρική μονάδα (controller). Το σύστημα θα είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε μετά την επιτυχή επιβεβαίωση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, η αναγνώριση προσώπου να ξεκινά αυτόματα. Όταν ένα άτομο είναι εξουσιοδοτημένο, τα ακόλουθα κουμπιά θα είναι διαθέσιμα σε αυτόν:

  • Start of work: ξεκλειδώνει την πόρτα και καταγράφει τη χρονική στιγμή που ο υπάλληλος μπήκε για να εργαστεί.
  • End of work: Καταγραφή της ώρας που ο υπάλληλος τελείωσε την εργασία του.
  • Go to lunch: Καταγραφή της ώρας που το άτομο πήγε για φαγητό.
  • Come from lunch: Καταγραφή της ώρας επιστροφής του υπαλλήλου από το μεσημεριανό φαγητό.
  • Open door: Ξεκλειδώνει την πόρτα.

  Το κουμπί BELL είναι πάντα διαθέσιμο στο πάνω μέρος της οθόνης, σε όλους τους επισκέπτες και τους συνδέει μέσω βίντεο ενδοσυνεννόησης με τη γραμματεία. Ο δεύτερος αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων που τοποθετήθηκε από την πόρτα προς τη γραμματεία και τα γραφεία της διεύθυνσης, συνδέεται με τη μονάδα smarti στην κύρια είσοδο. Η τρίτη πόρτα που οδηγεί προς τα γραφεία είναι εξοπλισμένη με έναν αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων και συνδέεται με τη δεύτερη μονάδα smarti που βρίσκεται στην είσοδο server room. Στην είσοδο του server room είχε εγκατασταθεί μια δεύτερη μονάδα smarti (controller). Κάτω από τη smarti μονάδα, ένας αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων τοποθετήθηκε και συνδέθηκε με αυτήν. Το σύστημα είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε μετά την επιτυχή επιβεβαίωση του δακτυλικού αποτυπώματος ενός ατόμου, η αναγνώριση προσώπου να ξεκινά αυτόματα. Αν το άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να εισέλθει στο χώρο, τότε η πόρτα του server room ξεκλειδώνεται.

  Πλεονεκτήματα

  • Η χρήση σύνθετων βιομετρικών στοιχείων και πολλές πρόσθετες λειτουργίες σε μία συσκευή.
  • Απλουστεύει, επιταχύνει και αυτοματοποιεί σύνθετες διαδικασίες.
  • Η βιομετρική αναγνώριση είναι αξιόπιστη.
  • Προσφέρει εξαιρετικά αξιόπιστη ταυτοποίηση - βιομετρικά πρότυπα που δεν μπορούν να χαθούν, κλαπούν, αποκτηθούν με δόλο, καταστραφούν, υπεξαιρεθούν ή μεταβιβαστούν σε κάποιον, όπως π.χ. δελτία ταυτότητας, κωδικοί PIN, κωδικοί πρόσβασης κ.λπ.
  • Παρέχει μια συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
  • Προσφέρει μια ρεαλιστική και ορθή αξιολόγηση της παρουσίας και συμμετοχής και ως προς το κόστος εργασίας.
  • Εξασφαλίζει μείωση του κόστους της επένδυσης, διότι κοστίζει λιγότερο από άλλες διαδεδομένες λύσεις που χρησιμοποιούν δελτία ταυτότητας κ.λπ.
  • Μειώνει το κόστος εφαρμογής.
  • Παρέχει την ευκολία χρήσης και συντήρησης κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.
  • Μειώνει το κόστος, αφού ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και αποτρέπει τη χρήση περισσότερων μονάδων.

  Αναφορά : "Access control time & attendance building management"
  Use in business environment
  TAB Solutions Inc

  Αρχή Σελίδας

  Σχετική Αρθρογραφία Case study
  Δημοφιλέστερα Άρθρα Case study