Αρχική | Αρθρογραφία | CCTV
  Μετά την εγκατάσταση ενός CCTV: Έλεγχος καλής λειτουργίας και διάγνωση σφαλμάτων
  Τεύχος: 42, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

  Η σωστή συντήρηση και ο συνεχής έλεγχος αποτελούν βασικό παράγοντα για τη σωστή λειτουργία ενός CCTV συστήματος. Πολλοί χρήστες φαίνεται να το αγνοούν και γι αυτό, το Security Manager στις επόμενες σελίδες αποκαλύπτει τα σημεία που πρέπει να προσέχουν οι εγκαταστάτες και χρήστες κατά τη λειτουργία ενός CCTV.

  Η πλειοψηφία των χρηστών θεωρούν ότι με την εγκατάσταση ενός συστήματος CCTV επιλύουν - αν όχι ολοκληρωτικά - τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό τα βασικά θέματα επιτήρησης των εγκαταστάσεών τους. Βασίζονται δηλαδή στην εγκατάσταση, αγνοώντας και αμελώντας μια σημαντική παράμετρο, που δεν είναι άλλη από την επίβλεψη της λειτουργίας του συστήματος CCTV. Καθώς οι συγκεκριμένες εφαρμογές είναι δυναμικές, δηλαδή βασίζονται σε εξοπλισμό που λειτουργεί - και μάλιστα λειτουργεί συνήθως 24ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα - είναι λογικό να παρουσιάζονται βλάβες ή κάποια αστοχία λειτουργίας. Επιπλέον, πολλές φορές υπάρχουν αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη λήψη των καμερών χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για αλλαγή της θέσης τους. Αυτές είναι μόνο ορισμένες από τις αιτίες που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας CCTV εφαρμογής, αλλά που δυστυχώς μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας συχνά αγνοούνται ακόμα και από όσους είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη παρακολούθησής τους. Όμως η σημασία των συστημάτων CCTV για τη διατήρηση ενός επιθυμητού επιπέδου ασφάλειας είναι μεγάλη. Επιπρόσθετα, αυτά τα συστήματα αποτελούν μια σημαντική επένδυση για την επιχείρηση, που για να αποσβεσθεί θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η αντιμετώπιση και μάλιστα η έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι σημαντική.

  Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στα άρθρα του περιοδικού SECURITY MANAGER
  πρέπει να συνδεθείτε ώς Συνδρομητής στον τομέα Ελεύθερης Πρόσβασης.
  Σχετική Αρθρογραφία CCTV
  Δημοφιλέστερα Άρθρα CCTV