Αρχική | Αρθρογραφία | Case study
  Ολοκληρωμένη λύση CCTV & Επικοινωνίας σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα
  Τεύχος: 51, ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

  MCK SPARK

  www.mck.gr

  Το έργο

  Σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 φωτοβολταϊκά πάρκα.
  Σχεδίαση, υλοποίηση Λογισμικού για τα δύο Κέντρα Λήψεως Σημάτων.
  Δημιουργία επικοινωνιακής υποδομής, κάλυψης 2.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων, για τη μετάδοση των σημάτων από τα φωτοβολταϊκά πάρκα προς τα 2 Κέντρα Λήψεως Σημάτων (Κ.Λ.Σ.)
  Χρόνος υλοποίησης: 2 έτη


  Οι απαιτήσεις του έργου
  Συστήματα συναγερμού και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (cctv). Τα συστήματα ασφαλείας έπρεπε να σχεδιαστούν από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, MCK SPARK, με γνώμονα τις ανάγκες του έργου και του πελάτη, προσφέροντας ταυτόχρονα αξιοπιστία, ποιότητα και άμεση δυνατότητα παραμετροποίησης σε περιπτώσεις όπου κρινόταν αναγκαίο.
  Σχεδιασμός Κέντρου Λήψεως Σημάτων (ΚΛΣ) (software & hardware). Το λογισμικό για τα δύο Κέντρα Λήψεως Σημάτων έπρεπε να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σε μία εφαρμογή προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη, εξυπηρετώντας όλες τις ανάγκες ενημέρωσης που ζητούσε από τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

  Η επικοινωνία. Τα 500 φωτοβολταϊκά πάρκα εκτείνονται σε μια γεωγραφική περιοχή από το Μεσολόγγι έως και την Κέρκυρα, καλύπτοντας περίπου 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Οι απαιτήσεις για την έγκαιρη και αξιόπιστη επικοινωνία όλων των φωτοβολταϊκών πάρκων προς τα 2 Κέντρα Λήψεως Σημάτων (Κ.Λ.Σ.) ήταν άκρως απαιτητικές και τεχνικά περίπλοκες.

  Η λύση
  Ο σχεδιασμός της λύσης περιέχει τις εξής κατηγορίες:
  Α) Σχεδιασμός Μονάδας Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) για κάθε φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο περιλαμβάνει:

  • καταγραφικό (DVR)
  • κάμερες IR (ημέρας/νύχτας)
  • περιμετρικές δέσμες (beams)
  • μονάδα συναγερμού
  • ενημέρωση για διακοπή τροφοδοσίας, απομακρυσμένη
  • ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού
  • σύστημα επικοινωνίας GSM
  • σύστημα μετάδοσης δεδομένων (WIFI / GPRS / ADSL / Δορυφορικό)
  • σύστημα ενεργοποίησης του περιμετρικού φωτισμού κατά το συναγερμό.


  Επιπλέον σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε επιμέρους ελεγκτές (controllers) του συστήματος, καθώς και εφαρμογές (modules) διαχείρισης ενεργειών των υποσυστημάτων, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες του κάθε υποσυστήματος και εν συνεχεία του συνολικού συστήματος ασφαλείας.

  Διάταξη Μονάδας Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV)

  Β) Σχεδιασμός Κέντρου Λήψεως Σημάτων (Κ.Λ.Σ.) (software & hardware)
  Το τμήμα software της MCK SPARK σχεδίασε και υλοποίησε το λογισμικό παρακολούθησης που εγκαταστάθηκε στα δύο Κέντρα Λήψεως Σημάτων (Κ.Λ.Σ. ) στην Κέρκυρα και στο Αγρίνιο. Όλες οι ειδοποιήσεις απεικονίζονται για κάθε πάρκο ξεχωριστά, δίδοντας ταυτόχρονα την επωνυμία του πάρκου και τη δυνατότητα για γεωγραφικό προσδιορισμό του στον ψηφιακό χάρτη.
  Το λογισμικό αυτό λαμβάνει τα σήματα από τα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία απεικονίζονται στον πίνακα ελέγχου. Τα σήματα διαχωρίζονται ανάλογα με την κρισιμότητά τους σε 5 κατηγορίες:

  • Κατηγορία Alarm
   Ηχητική ειδοποίηση σε περιπτώσεις σήμανσης συναγερμού (παραβίαση πόρτας κυτίου συναγερμού, δεσμών [beams].

   

  • Κατηγορία Alert

  Ηχητική ειδοποίηση απώλειας εικόνας από οποιαδήποτε κάμερα.

  • Κατηγορία Ενημέρωσης
   Απεικόνιση των ειδοποιήσεων κίνησης που λαμβάνονται από τις κάμερες και το DVR.
  • Κατηγορία Alarm Inverter
   Ειδοποίηση για βλάβη στον Inverter.
  • Κατηγορία Απώλειας Επικοινωνίας (γκρίζο χρώμα)
   Ειδοποίηση για διακοπή επικοινωνίας του πάρκου με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων.

  Απεικόνιση Κατάστασης

  Επιπλέον προσφέρονται οι κάτωθι δυνατότητες:

  • real time σύνδεση σε οποιοδήποτε φωτοβολταϊκό πάρκο
  • λήψη εικόνας από τις κάμερες
  • απομακρυσμένη ενεργοποίηση του περιμετρικού φωτισμού και του συναγερμού για αποτρεπτικούς λόγους
  • μεταφορά αποθηκευμένων δεδομένων από τον τοπικό σκληρό δίσκο του κάθε DVR προς το Κ.Λ.Σ.
  • απομακρυσμένη διαχείριση ρυθμίσεων του κάθε DVR ανάλογα με τις περιστάσεις.


  Η επικοινωνία των συστημάτων αποτελεί κρίσιμο σημείο για την ορθή λειτουργία τους. Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της επικοινωνίας, σχεδιάσαμε το σύστημα ώστε:

  Να ελέγχεται η ποιότητα της επικοινωνίας ανά 5 λεπτά.
  Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας, ενεργοποιείται οπτική σήμανση στον πίνακα ελέγχου όσο και στο χάρτη, δίδοντας πληροφορίες χρήσιμες για τον εντοπισμό του σημείου βλάβης, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα.
  Γ) Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακής Δομής
  Η τηλεπικοινωνιακή δομή του έργου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σωστή επικοινωνία. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε λογισμικό ελέγχου επικοινωνίας, το οποίο αποτύπωσε προ της κατασκευής τους, τις θέσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων και στη συνέχεια την προτεινόμενη βέλτιστη διασύνδεσή τους με τα Κ.Λ.Σ. Το λογισμικό υπολογίζει δεδομένα σχετικά με τη μορφολογία του εδάφους, τα ύψη των κεραιών, τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας για τη δημιουργία των κόμβων και την κατάλληλη δρομολόγηση των επικοινωνιών, ώστε να προτείνει τη βέλτιστη δυνατή λύση.

  Χάρτης Επικοινωνίας (τα χρώματα υποδεικνύουν διαφορετικό κόμβο/αναμεταδότη)

  Αφού έγινε η αποτύπωση με το προαναφερθέν λογισμικό, γνωρίζαμε κατά την υλοποίηση του έργου:

  σε ποια φωτοβολταϊκά πάρκα είχαμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω σύνδεσης WIFI
  σε ποια φωτοβολταϊκά πάρκα θα δημιουργούσαμε αναμεταδότες WIFI, ώστε να συνδέσουμε περιοχές που δεν είχαν απευθείας οπτική επαφή με το Κ.Λ.Σ.
  σε ποια σημεία θα δημιουργούσαμε κόμβους αναμετάδοσης, οι οποίοι διαθέτουν κατά περίπτωση δορυφορική σύνδεση Internet ή σύνδεση μέσω ADSL, και
  σε ποια φωτοβολταϊκά πάρκα δεν είχαμε άλλη επιλογή, παρά να χρησιμοποιήσουμε σύνδεση μέσω GPRS (σήμα κινητής τηλεφωνίας).
  Σήμερα, το 85% των φωτοβολταϊκών πάρκων επικοινωνεί με το Κ.Λ.Σ. μέσω WIFI (είτε απευθείας είτε μέσω των 14 αναμεταδοτών και των 6 κόμβων), ενώ το υπόλοιπο 15% επικοινωνεί μέσω συνδέσεων GPRS. Εξασφαλίστηκε λοιπόν για το έργο, η αξιοπιστία της μετάδοσης δεδομένων με πολύ γρήγορες ταχύτητες και πολύ χαμηλό κόστος επικοινωνίας για τον πελάτη.

  Αποτελέσματα - Οφέλη
  Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση του έργου, όλοι οι αρχικοί στόχοι του συστήματος έχουν υλοποιηθεί και τα 2 Κ.Λ.Σ. διαθέτουν μια πλήρη και λειτουργική λύση, η οποία εξασφαλίζει την άμεση ενημέρωση για κάθε συμβάν στο φωτοβολταϊκό πάρκο.

  Το δίκτυο επικοινωνίας λειτουργεί απρόσκοπτα, μεταδίδοντας αδιαλείπτως δεδομένα από τα φωτοβολταϊκά πάρκα προς τα Κ.Λ.Σ., τόσο από το σύστημα συναγερμού & CCTV διαφυλάσσοντας την περιουσία του ιδιοκτήτη, όσο και από τους Inverters για βλάβες, δυσλειτουργίες κτλ., διαφυλάσσοντας το έσοδο από την παραγωγή ρεύματος.

  Η MCK SPARK συνεργάστηκε αποτελεσματικά με τις 10 και πλέον κατασκευάστριες εταιρείες των φωτοβολταϊκών πάρκων, παρέχοντας λύσεις και προσαρμογές ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί κατά το σχεδιασμό.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το http://mck.gr/mck-spark/ ή να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στα στοιχεία ακολούθως.

   

  Αρχή Σελίδας

  Σχετική Αρθρογραφία Case study
  Δημοφιλέστερα Άρθρα Case study