Αρχική | Αρθρογραφία | Θέματα
  H συμβολή της ιδιωτικής ασφάλειας στην εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής. Β μέρος: Επαναπροσδιορισμός του ρόλου
  Τεύχος: 66, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

  Ευάγγελος I. Χαϊνάς*

  *Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. Εγκληματολογίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Yπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σύμβουλος Ασφάλειας, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
  Εmail επικοινωνίας: vchainas@yahoo.gr

   

   

   

  Ι. Ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλειας στην εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής:

  Προβλήματα, ανησυχίες και προβληματισμοί

  Αναντίρρητα, το αστικό περιβάλλον και ο τρόπος ζωής της πόλης δημιούργησαν την ανάγκη για τη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίες έθεσαν και νέους προβληματισμούς σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση - διαχείριση της εγκληματικότητας και των διαφόρων μορφών κοινωνικής αταξίας. Μια ασφαλής και δίκαιη κοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις της εγκληματικότητας γίνονται περισσότερο αισθητές στους φτωχούς - ένας από τους λόγους για τους οποίους η πρόληψη του εγκλήματος θα πρέπει να αποτελεί μέρος του συστήματος του κράτους δικαίου κάθε χώρας.

  Η εγκληματικότητα και η θυματοποίηση επηρεάζουν την ανάπτυξη: υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και οδηγούν στην απομάκρυνση των επιχειρήσεων παρεμποδίζοντας την πρόσβαση στην απασχόληση. Χωρίς την κατοχύρωση της ασφάλειας, το κόστος της εγκληματικότητας και της ποινικής δικαιοσύνης μειώνει τα κονδύλια που διατίθενται για την κοινωνική ανάπτυξη.

  Το σημαντικότερο στοιχείο της πρόληψης του εγκλήματος, είναι η μείωση της ανασφάλειας των πολιτών, με έμφαση στη συμμετοχική φύση της κοινωνίας πολιτών και ο περιορισμός της εγκληματικότητας. Ως εκ τούτου, η απαίτηση για ασφάλεια κρίνεται από το ευρύ κοινό περισσότερο από ποτέ αναγκαία, ειδικά σ’ αυτή τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που συντελείται μετασχηματισμός της εγκληματικότητας και εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς και του τρόπου δράσης (modus operandi).

  Στο πλαίσιο των παραπάνω παραδοχών, τα βασικά προβλήματα του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλειας επικεντρώνονται στα παρακάτω:

  Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στα άρθρα του περιοδικού SECURITY MANAGER
  πρέπει να συνδεθείτε ώς Συνδρομητής στον τομέα Ελεύθερης Πρόσβασης.
  Σχετική Αρθρογραφία Θέματα
  Δημοφιλέστερα Άρθρα Θέματα