20-07-2016
  Η συγκεκριμένη μπουτονιέρα της Fetronic ενσωματώνει έγχρωμη κάμερα με ευρυγώνιο....
  20-07-2016
  Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου πρόσβασης που επεκτείνεται προσαρμοζόμενο....
  04-03-2016
  Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης πρόσβασης σε μικρούς χώρους....
  04-03-2016
  H συσκευή F6 είναι ένα αυτόνομο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, με....
  04-03-2016
  Η δυναμική είσοδο της Axis και στον ευρύτερο τομέα των....
  21-12-2014
  Το Aliro είναι ένα εντελώς νέο σύστημα, το οποίο βασίζεται....
  14-10-2014
  Το ML-ACS100 είναι ένα μεταλλικό πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείτε για τον....
  14-10-2014
  Το νέο σύστημα iVision που σχεδίασε η OPTEX αποτελεί μια....
  Παρουσιάσεις CCTV
  Παρουσιάσεις Alarm
  Παρουσιάσεις Πυρανίχνευση - Πυρασφάλεια