Αρχική | Συνδρομές
  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
  SECURITY MANAGER
  Συνδρομές Εσωτερικού
  Ιδιώτες 30 €
  Φοιτητές/Σπουδαστές 20 €
  Εταιρείες / Οργανισμοί 50€Κάθε εταιρική συνδρομή
  αντιστοιχεί σε 2 περιοδικά
  Συνδρομές Εξωτερικού
  Ευρώπη 60 / Κύπρος 45 €
  Λοιπές Χώρες 75 €
  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ SECURITY MANAGER - IT SECURITY
  Συνδρομές Εσωτερικού
  Ιδιώτες 40 € αντί 60 € και στα 2
  Εταιρείες / Οργανισμοί 65 €αντί 100 € και στα 2
  Συνδρομές Εξωτερικού
  Ευρώπη 78 / Κύπρος 75 € αντί 120 € και στα 2
  Λοιπές Χώρες 97 € αντί 150 € και στα 2
  Φοιτητές/Σπουδαστές 30 € (αντί 40 € και στα 2 περιοδικά)