Β2Β Open Market – Η αγορά της Τεχνολογίας & Υπηρεσιών
στο Security με ένα κλικ !

To “Β2Β Open Market” αποτελεί ένα online πεδίο ανοιχτής και πολυ-επίπεδης  ενημέρωσης, για τις δραστηριότητες των Ελληνικών Επιχειρήσεων, που προβάλλονται στο Security Manager, από τους τομείς της Τεχνολογίας, των Υπηρεσιών και των  Ηλεκτρονικών Συστημάτων Φυσικής Ασφάλειας.

Στην ουσία αποτελεί μια ΓΕΦΥΡΑ ενημέρωσης μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας και παρόχων υπηρεσιών, με τους Επαγγελματίες υλοποίησης έργων και τους Υπευθύνους Ασφάλειας επιχειρήσεων και οργανισμών που αποτελούν τους βασικούς “Decision-makers” της αγοράς.

Στo “Β2Β Open Market” μπορείτε να βρείτε ανά εταιρία, σχετικό περιεχόμενο, όπως: άρθρα, δελτία τύπου, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, case studies, βίντεο, ακόμα και ηλεκτρονικούς καταλόγους και άλλο προωθητικό υλικό από την αγορά της Ασφάλειας που δημοσιεύονται στο securitymanager.gr