Εξωτερικός Τεχνικός Πωλήσεων
  Ενημέρωση: 23-09-2014

  Η Sigma Security ενδιαφέρεται να απασχολήσει για μόνιμη εργασία

                                     Τεχνικό Πωλήσεων Συστημάτων Ασφαλείας

  Περιγραφή Θέσης:

  • Διατήρηση και ανάπτυξη του υφιστάμενου πελατολογίου.
  • Εξεύρεση νέων πελατών Πανελλαδικά.
  • Διαχείριση των εμπορικών και οικονομικών όρων με το πελατολόγιο.
  • Τεχνική & εμπορική προσέγγιση και επίλυση πιθανών προβλημάτων.
  • Επικοινωνία και ενημέρωση του πελατολογίου για νέες τεχνολογίες και προϊόντα.

  Απαραίτητες προϋποθέσεις :

  • Άριστη τεχνική κατάρτιση στα Συστήματα Ασφαλείας.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε πωλήσεις και πολυετή προϋπηρεσία στον Κλάδο των Συστημάτων Ασφαλείας.
  • Ανεπτυγμένη ικανότητα διαπραγμάτευσης, οργανωτικό και επικοινωνιακό άτομο με γνώσεις διαχείρισης Δημοσίων σχέσεων.
  • Εταιρική αφοσίωση και προσανατολισμός στους στόχους
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και των Η/Υ
  • Άδεια Οδήγησης ΙΧ και διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Επαρχία.

  Παροχές:

  Βασικός μισθός και ποσοστά επί των πωλήσεων και στην επίτευξη του στόχου, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο.

  Βιογραφικά – Επικοινωνία : jobs@sigmasec.gr