Αρχική | Αρθρογραφία | Case study
  ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΦΑΚΙΝΟΥ: «Φόρεσε» Ηλεκτρονικό Θώρακα!
  Τεύχος: 10, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

  Τρεις πανοραμικές οθόνες των 42 ιντσών δεσπόζουν στο «Control Room» μαζί με αρκετές άλλες συσκευές απεικόνισης δεδομένων. Ο αξιωματικός ασφαλείας που έχει βάρδια στο στρατόπεδο Φακίνου, παρατηρεί προσεκτικά όλες τις εικόνες και τα εισαγόμενα στοιχεία. Ξαφνικά, από έναν αισθητήρα που είναι πάνω στο  συρματόπλεγμα, λαμβάνεται σήμα συναγερμού. Ο ήχος είναι χαρακτηριστικός και το φωτάκι ενδείξεων στο κοντρόλ αναβοσβήνει ιδιαίτερα γρήγορα! Η κάμερα εστιάζει αυτόματα στο σημείο που έχει εντοπιστεί η απειλή και από εκεί και πέρα το λόγο έχουν τα απόρρητα σχέδια αντιμετώπισης των  εισβολών.

  Τα  απόρρητα σχέδια ασφαλείας του πολυδύναμου στρατοπέδου Φακίνου, που εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση μεταξύ της Λεωφόρου Κατεχάκη και του Οικισμού Παπάγου, έχουν προσαρμοστεί σε ένα νέο δεδομένο. Την «εισβολή» της υψηλής τεχνολογίας φύλαξης και ασφαλείας στρατιωτικών εγκαταστάσεων, η οποία ουσιαστικά εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση σε στρατόπεδο του Στρατού Ξηράς. Το Security Manager βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου και σας παρουσιάζει όλες τις πτυχές του σημαντικού αυτού έργου.

  Λειτουργεί από το Φεβρουάριο
  Η εγκατάσταση του υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας στο συγκεκριμένο στρατόπεδο (όπου φιλοξενούνται μονάδες και υπηρεσίες, όπως τμήμα καταδρομών, η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, Τάγμα Στρατονομίας, η Σχολή Ξένων Γλωσσών κ.ά.), έγινε με την αξιοποίηση του θεσμού των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ) από αγορές οπλικών συστημάτων, με ανάπτυξη τεχνογνωσίας από Ελληνική Εταιρεία. Ήδη στο στρατόπεδο Φακίνου είναι σε πλήρη λειτουργία από το Φεβρουάριο του 2007, το ειδικό αυτό σύστημα, με ανάπτυξη και εγκατάσταση από την εταιρεία Space Hellas. Το σύστημα αυτό, εγκρίθηκε προηγουμένως από την αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΣ. Ειδικότερη μνεία πρέπει να γίνει στην εγχώρια ανάπτυξη του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου, που αποτελεί την «καρδιά» του συστήματος και συνίσταται τόσο από τη συσκευή όσο και το λογισμικό λειτουργίας, το οποίο μπορεί να λαμβάνει και να διαχειρίζεται σήματα από κάθε μορφής αισθητήρα και κάμερα.    
  Είναι κοινή πεποίθηση στο χώρο των στρατιωτικών, ότι τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη δημιουργία νέων μονάδων σε συνδυασμό με τη μείωση της δύναμης του προσωπικού τουλάχιστον κατά 35%, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την αναβάθμιση της ασφάλειας των στρατοπέδων, των εγκαταστάσεων, του οπλισμού, των πυρομαχικών-εκρηκτικών και άλλων ελκυστικών υλικών, από κλοπές, δολιοφθορές και λοιπές παρεμφερείς απειλές, με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων μέτρων και διαδικασιών.
  Επίσης, κοινή πεποίθηση στο χώρο των ειδικών ασφαλείας είναι ότι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας στρατοπέδων αποτελεί συνδυασμό ανθρώπων, διαδικασιών και εξοπλισμού, προκειμένου να προστατέψει από (ή να ανιχνεύσει) μία κλοπή, επίθεση ή κακόβουλη ενέργεια. Η φύση των σύγχρονων απειλών έχει διαφοροποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των συστημάτων ασφαλείας. Η ασφάλεια στρατοπέδων δεν μπορεί -λένε οι ειδικοί- να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις λειτουργίες του στρατοπέδου σε επιχειρησιακό επίπεδο. Βασική απαίτηση από τα συστήματα ασφαλείας σήμερα, είναι όχι μόνο η ολοκλήρωση μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων ασφαλείας μεταξύ τους, αλλά και η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με άλλα επιχειρησιακά συστήματα των στρατοπέδων, όπως επίσης και με συστήματα που έχουν να κάνουν καθαρά με την ασφάλεια και διαχείριση των εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει, υπογραμμίζεται, ότι η υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση των συστημάτων και την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αυτές, επισημαίνεται ότι πέρα από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης και υλοποίησης των συστημάτων αυτών.

  Αρχή Σελίδας

  Οι λειτουργίες
  Σύμφωνα πάντα με έμπειρους αξιωματικούς, αλλά και ειδικούς στην ασφάλεια και τις νέες τεχνολογίες, ένα πλήρες σύστημα ασφαλείας στρατιωτικών εγκαταστάσεων πρέπει να μπορεί να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες:
  . Να λειτουργεί αποτρεπτικά προς κάθε επίδοξο εισβολέα. Θα πρέπει η δομή και η κατασκευή της περιμέτρου (περίφραξη και τοιχία) να είναι τέτοια, ώστε να δίνει ελάχιστα έως μηδενικά περιθώρια δράσης σε όποιον προσπαθεί να την παραβιάσει, ενώ στην περίπτωση που κάποια στοιχεία του συστήματος ανίχνευσης είναι ορατά, να συνηγορούν στην εγκατάλειψη της προσπάθειας παραβίασης.
  . Να εντοπίζει πιθανή απειλή για το σύστημα ασφαλείας, πριν αυτή εκδηλωθεί. Σκοπός του συστήματος είναι να προλαμβάνει την προσπάθεια εισόδου στον προστατευόμενο χώρο, δηλαδή τα υποσυστήματά του να μπορούν να δώσουν ένδειξη μιας πιθανής εισβολής είτε από διέγερση των αισθητήρων τους είτε από τα παρεχόμενα οπτικά μέσα (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης).
  . Να αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε παραβίαση της περιμέτρου και να εντοπίζει ακριβώς το σημείο όπου αυτή έχει γίνει. Σημασία δεν έχει μόνο να παρέχει ένα αόριστο σήμα συναγερμού, αλλά να μπορεί να δώσει με ακρίβεια περίπου ενός μέτρου, το σημείο στο οποίο έχουμε κάποιο συμβάν.
  . Να βλέπει τον εισβολέα, ώστε να είναι γνωστή η φύση της απειλής. Για να μπορέσουν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα αποκρούσουν επιτυχώς μία απόπειρα εισβολής, θα πρέπει το σύστημα να δώσει τη δυνατότητα στους χειριστές να δουν οπτικά την απόπειρα, μέσα από το κύκλωμα κλειστής τηλεόρασης, ώστε να κάνουν σωστή εκτίμηση της κατάστασης και του τρόπου αντιμετώπισης που πρέπει να εφαρμοστεί.
  . Να αντιμετωπίζει την απειλή και να την εξουδετερώνει. Φυσικά, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν αναφερόμαστε σε αυτόματη μηχανική εξουδετέρωση των εισβολέων (φράχτες υψηλής τάσης, επιλεκτική/αυτοματοποιημένη καταστολή με χημικά μέσα ή οπλικά συστήματα) αν και είναι εφικτή, αλλά κυρίως στο να μπορεί να έχει εποπτεία όλου του χώρου που γειτνιάζει στην περίμετρο και να μπορεί να καθοδηγήσει τις δυνάμεις ασφαλείας με ακρίβεια και ελάχιστο κίνδυνο από ακούσια επαφή ή αιφνιδιασμό από τον εισβολέα.

  Σχέδιο για τις απειλές
  Το Σύστημα Φυσικής Ασφαλείας που έχει εφαρμοστεί στο Στρατόπεδο Φακίνου ικανοποιεί τις ανάγκες στους προαναφερθέντες άξονες, σύμφωνα με τους ειδικούς της σχεδίασης και τους στρατιωτικούς-χρήστες, που προσδιόρισαν τις απειλές. Μία λύση ασφαλείας όπως αυτή που έχει εφαρμοστεί στο στρατόπεδο Φακίνου, μπορεί, όπως επισημαίνουν γνώστες των ειδικών αυτών τεχνολογιών, να αναλυθεί σε 4 χωριστά τμήματα, ανάλογα με τη θέση και το ρόλο τους. Αυτά είναι το Τμήμα Υποδομής, το Τμήμα Επιτήρησης Περιοχής, το Τμήμα Ελέγχου Πρόσβασης και το Τμήμα Ελέγχου.
  Ας τα δούμε αναλυτικά, γενικεύοντας ή μη «φωτίζοντας» ορισμένα σημεία, για προφανείς λόγους απορρήτου.

  1.Τμήμα Υποδομής
  Το Τμήμα Υποδομής αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη και τη λειτουργία των δύο επόμενων από τα υπόλοιπα Τμήματα (Επιτήρησης και Ελέγχου). Το πρώτο σημείο του Τμήματος Υποδομής είναι η περιμετρική περίφραξη, δηλαδή η ύπαρξη σαφώς καθορισμένων, ευδιάκριτων και ασφαλώς φυλασσόμενων ορίων. Η περίμετρος του φυλασσόμενου χώρου, εξηγούν οι ειδικοί, είναι συνεχής και συγκεκριμένων προδιαγραφών, ώστε να αποτελεί ένα πραγματικό φυσικό εμπόδιο για τη μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στο χώρο. Το υποσύστημα υποδομής περιλαμβάνει την εγκατάσταση βαρέως τύπου συρματοπλέγματος και την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης και ενίσχυσης στα σημεία που κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να ικανοποιούνται προδιαγραφές τύπου Ν.Α.Τ.Ο. Όταν καλύπτεται αυτή η συνθήκη μπορούν να τοποθετηθούν τα διάφορα συστήματα ασφαλείας και ειδικά εκείνα που βρίσκονται επί της περίφραξης.
  Το δεύτερο στοιχείο του Τμήματος Υποδομής είναι αυτό του δικτύου μεταφοράς της πληροφορίας μεταξύ κέντρου ελέγχου και αισθητήρων, καθώς και της τροφοδοσίας αυτών. Το δίκτυο αυτό είναι εκτεταμένο, καθώς καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο της επιτηρούμενης περιοχής και σημαντικό, διότι είναι αυτό που θα συνεχίσει να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα σε περίπτωση κάποιας τυχαίας διακοπής ή εσκεμμένης ενέργειας (δολιοφθορά). Οι λόγοι αυτοί επιβάλλουν να είναι υπόγειο ή τουλάχιστον, φυσικά προστατευμένο.

  Αρχή Σελίδας

  2.Τμήμα Επιτήρησης Περιοχής
  Το Τμήμα Επιτήρησης Περιοχής περιλαμβάνει το σύνολο των υποσυστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης που εγκαθίστανται. Οι μονάδες των υποσυστημάτων του, δηλαδή οι αισθητήρες τους, είναι αυτές που συλλέγουν και παράγουν την πρωτογενή πληροφορία από τον περιβάλλοντα χώρο. Ακολούθως, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Τμήματος Υποδομής για τη μεταφορά αυτών για επεξεργασία, προς το κέντρο ελέγχου. Σκοπός του είναι να καλύπτει όλο το χώρο πλήρως και με συμπληρωματικό τρόπο, ώστε σε περίπτωση διείσδυσης να υπάρχει οπωσδήποτε ένδειξη συναγερμού με ελάχιστα- αν όχι μηδενικά- ποσοστά ψευδούς συναγερμού, όπως προβλέπουν οι προδιαγραφές. Ταυτόχρονα, παρέχει εικόνα του χώρου, ώστε να γίνεται η εξακρίβωση και ο προσδιορισμός της απειλής. Το Τμήμα Επιτήρησης Περιοχής αποτελείται από τα ακόλουθα διακριτά υποσυστήματα:
  2α. Υποσύστημα Ανίχνευσης Παραβιάσεων Περίφραξης
  Χρησιμοποιείται  για τον έλεγχο της περίφραξης, όπου με την προσθήκη των κατάλληλων αισθητήρων στο συρματόπλεγμα της περίφραξης, ανιχνεύει τις περιπτώσεις απόπειρας παραβίασής της, δηλαδή καταστροφής (κοπή) ή αναρρίχησης σε αυτή και τις μεταδίδει με μορφή συναγερμού στο Κέντρο Ελέγχου. Αναφέρουμε εδώ, γενικά, ότι το υποσύστημα αυτό στηρίζεται σε κάποια από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ανίχνευσης, δηλαδή καλώδιο ανίχνευσης μηχανικών αναταράξεων (μικροφωνικό ή μη), παραγωγής ηλεκτρικών σημάτων λόγω δονήσεων, μετατροπής μηχανικών πιέσεων σε ηλεκτρονικό σήμα, διαταραχής του φωτός σε οπτική ίνα.
  Το υποσύστημα Ανίχνευσης Παραβιάσεων Περίφραξης αποτελείται, κατά τους ειδικούς, από τον κατάλληλο αριθμό μονάδων επεξεργαστή (processor modules), μονάδων διασύνδεσης (link modules), μονάδων τερματισμού (termination modules), μονάδων διεπαφής (interface modules) και φυσικά, μονάδων αισθητήριου καλωδίου. Επιπλέον, το σύστημα έχει ακρίβεια εντοπισμού σε τμήματα περίπου του ενός μέτρου, καθώς και δυνατότητες παραμετροποίησης της ευαισθησίας του, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σωστά και ομοιόμορφα, ανεξάρτητα από την κατάσταση του συρματοπλέγματος στο οποίο στηρίζεται. Παρέχει επίσης εύκολη μορφοποίηση των ζωνών ανίχνευσης, διατήρηση της λειτουργικότητας σε περίπτωση που καταστραφεί ένα μέρος των αισθητήρων του (για τις ζώνες που δεν έχουν υποστεί καταστροφική παραβίαση), αυξημένη μηχανική αντοχή και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (UV resistant) κ.ο.κ.

  2β. Υποσύστημα Ανίχνευσης Παραβιάσεων Ευαίσθητων Περιοχών
  Το σύστημα αυτό έχει κύριο έργο την ανίχνευση διεισδύσεων κατά τη διέλευση ελεύθερου χώρου και σκοπός του είναι να συμπληρώσει την περιμετρική ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο κάθε φορά από τους αρμόδιους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως χρησιμοποιείται η τεχνολογία μικροκυμάτων και εναλλακτικά, ανάλογα με την επιτόπου μελέτη του προς φύλαξη χώρου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα με πλέγμα πολλαπλών αισθητήρων υπερύθρων, που δημιουργεί μία νοητή επιφάνεια, η οποία εάν διαπεραστεί, θα στείλει σήμα συναγερμού. Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων K-Band ή X-Band, με προτιμώμενη την πρώτη, καθώς λόγω υψηλότερης συχνότητας ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανίχνευση εισβολέων που κινούνται σε χαμηλή ταχύτητα, ενώ επίσης υπάρχουν λιγότερες παρεμβολές από αεροπορικά ραντάρ.
  Οι μονάδες του συστήματος, όπως επισημαίνεται αρμοδίως, έχουν μεταβλητά κανάλια λειτουργίας, για να μην υπάρχουν παρεμβολές από αντίστοιχα ζεύγη μονάδων και να μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για καλύτερο πλέγμα προστασίας. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί το εύρος ζώνης ανίχνευσης, να μην επηρεάζονται από τα καιρικά φαινόμενα και να μη δίνουν ψευδείς συναγερμούς, καθώς και εάν είναι εφικτό να μπορεί να συνδεθεί με το Σύστημα Ανίχνευσης Παραβιάσεων Περίφραξης σε επίπεδο λογισμικού παρακολούθησης.

  2γ. Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εποπτείας
  Το κομμάτι Ηλεκτρονικής Εποπτείας αποτελείται από κατάλληλο για κάθε εγκατάσταση αριθμό έγχρωμων, αυτόματων, υψηλής ευκρίνειας εικονοληπτών (σταθερών και περιστρεφόμενων - ΡΤΖ). Σκοπός του είναι να παρέχει την εικόνα όλης της περιμέτρου του στρατοπέδου, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί τυχόν παράνομη διείσδυση, όπως εξηγούν οι ειδικοί. Το σύστημα περιλαμβάνει σταθερούς εικονολήπτες για την επιτήρηση της περιμέτρου των εγκαταστάσεων και συνδυασμό από σταθερές και κινητές κάμερες για την επιτήρηση κύριων σημείων στο εσωτερικό (κυρίως περιμετρικά των κτιρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στις θύρες εισόδου-εξόδου), με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση προσπαθειών εισβολής ή δολιοφθοράς και την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης και κινδύνου που θα αντιμετωπίσει η ομάδα, η οποία θα σταλεί για την αναχαίτιση της εχθρικής ενέργειας. Το σύστημα είναι λειτουργικό και σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού (νύκτα).
  Η μεταφορά των σημάτων εικόνας προς το Κέντρο Ελέγχου γίνεται με θωρακισμένα καλώδια συνεστραμμένων ζευγών FTP cat5E ή οπτικές ίνες. Οι χρήστες είναι σε θέση να χειριστούν όλο το σύστημα από το Κέντρο Ελέγχου, δηλαδή να επιλέξουν ποιους εικονολήπτες θα βλέπουν, να μπορούν να ρυθμίσουν από απόσταση τους κινητούς εικονολήπτες και να έχουν πρόσβαση στο καταγεγραμμένο υλικό.

  Αρχή Σελίδας

  3. Τμήμα Ελέγχου Πρόσβασης
  Το Τμήμα Ελέγχου Πρόσβασης αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση, αποτελούμενη από διάφορες μονάδες με στόχο τον πλήρη έλεγχο προσώπων και οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται στην εγκατάσταση.
  Το Υποσύστημα Ελέγχου Πρόσβασης, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι για το σύστημα, αποτελείται από τις εξής μονάδες :
  . Μονάδα Ελέγχου Φυσικής Πρόσβασης Προσώπων και Οχημάτων.
  . Μονάδα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) Προσώπων και 
  Οχημάτων .
  . Μονάδα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης Ελέγχου Πρόσβασης Προσώπων και 
  Οχημάτων.
  . Μονάδα Αναγνώρισης Πινακίδων Οχημάτων.

  4. Τμήμα Ελέγχου
  Το Τμήμα Ελέγχου αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος ασφαλείας, όσον αφορά την καταγραφή και τη διαχείριση συμβάντων και εικόνας για την ανίχνευση, αναγγελία, εκτίμηση, και αντιμετώπιση μίας μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας ή εισβολής. Όπως εξηγείται αρμοδίως, για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των Ελληνικών Στρατοπέδων, η Space Hellas ανέπτυξε και παρέδωσε στο ΓΕΣ/Στρατόπεδο Φακίνου, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την υλοποίηση των λειτουργιών του Τμήματος Ελέγχου και την ενοποίηση των διαφορετικών συστημάτων ασφαλείας και προστασίας σε στρατόπεδα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στο υποσύστημα αυτό καταλήγουν τα σήματα από όλα τα άλλα υποσυστήματα ασφαλείας (κάμερες, συστήματα περιμετρικής προστασίας κ.ά.), γίνεται η επεξεργασία και αποθήκευση πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, η παρουσίαση των πληροφοριών αυτών με ενιαίο γραφικό τρόπο σε χάρτες, η διαχείριση και ο τηλεχειρισμός των συστημάτων όπου απαιτείται, καθώς και η διασύνδεση με άλλα συστήματα.
  Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος προσδιορίζονται κατά τους ειδικούς, από τις εξής λειτουργίες:

  . Συλλογή, Επεξεργασία, Αποθήκευση Συμβάντων Πληροφοριών.
  . Δημιουργία και Διαχείριση Πολιτικής και Διαδικασιών Ασφαλείας.
  . Παρουσίαση Πληροφοριών σε πίνακα και χάρτες.
  . Αναπαραγωγή Video σε πραγματικό χρόνο.
  . Δημιουργία, Εκτύπωση, Αποστολή Αναφορών.
  . Διαχείριση Χρηστών και Ρόλων (Ασφάλεια).
  . Διασύνδεση με άλλα συστήματα.

  Η «Καρδιά»
  Το Τμήμα Ελέγχου, η «καρδιά» δηλαδή του όλου συστήματος ασφαλείας, περιλαμβάνει σύμφωνα με τους αρμόδιους, το Λογισμικό Παρακολούθησης, το Λογισμικό Διαχείρισης και την Κεντρική Βάση του συστήματος. Το Λογισμικό Παρακολούθησης δίνει τη δυνατότητα προβολής και αναπαραγωγής εικόνας από οποιοδήποτε εικονολήπτη είναι συνδεδεμένος στο σύστημα. Περιλαμβάνει ένα γραφικό περιβάλλον GUI, που διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες διαχείρισης, ρυθμίσεων και ελέγχου των εικονοληπτών. Το λογισμικό, παρέχει δυνατότητες αναζήτησης καταγεγραμμένων γεγονότων, βάσει κριτηρίων για κάθε εικονολήπτη χωριστά.
  Το σήμα video διαθέτει πιστοποίηση watermark, ενώ είναι δυνατή η εκτύπωση στιγμιότυπων και η εξαγωγή του σε αρχεία τύπου avi. Το Λογισμικό Διαχείρισης δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης όλων των οντοτήτων του συστήματος με ένα ενοποιημένο τρόπο. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του όλου συστήματος είναι, όπως επισημαίνεται, η παρεχόμενη δυνατότητα για έναν ευέλικτο σχεδιασμό και εκτέλεση διαφόρων πολιτικών ασφαλείας. Οι πολιτικές ασφαλείας περιλαμβάνουν κανόνες για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων συναγερμών, τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο ο χρήστης θέλει να ενημερώνεται, καθώς και τον προσδιορισμό του τρόπου αντίδρασης ή της εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών, τόσο του συστήματος όσο και από την πλευρά του προσωπικού ασφαλείας του στρατοπέδου. 
  Παρέχεται επίσης η δυνατότητα άμεσης απεικόνισης των συμβάντων σε χάρτη, καθώς και η τήρηση πλήρους ιστορικού.
  Το όλο σύστημα έχει παραδοθεί μετά από απόλυτα επιτυχείς δοκιμές και ήδη λειτουργεί με τις αναγκαίες προσαρμογές στο προσωπικό και στις διαδικασίες ενέργειας, από τη διοίκηση και τα όργανα ασφαλείας του στρατοπέδου.

  Αρχή Σελίδας